035 17 15 80 info@ugil.se

Ugil Coachande Ledarskap

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. UGIL-kursen skräddarsys efter beställarens och deltagarens behov. Denna kurs är lämplig både för kollegor från samma företag och för en främlingsgrupp.

Anmälan till ”Ugil Coachande Ledarskap” görs till info@ugil.se
LÄS MER HÄR

VÄXTHUSET 2.0

Växthuset år vårt mest kompletta ledarskapsprogram. Växthuset riktar sig till befintliga eller blivande mellanchefer eller högre som behöver ”uppgradera” sin ledarskapsförmåga. Programmet omfattar fem tvådagarsmoduler under ca ett år. Dessutom ingår fem dagars personlig utveckling i internatform. Programmet genomförs med ett begränsat antal deltagare från flera olika företag och organisationer.

Anmälan till ”Växthuset 2.0” till info@ugil.se senast den 28 februari 2018.
LÄS MER HÄR

Medledarskap i Praktiken

Medledarskap i praktiken riktar sig till engagerade medarbetare, handläggare, specialister och projektledare eller andra som har potential att vidareutvecklas. Medledarskap är inte en befattning utan ett stödjande förhållningssätt. Kursen genomförs under fyra dagar utspritt under ca sex månader.

Anmälan till ”Medledarskap i praktiken” till info@ugil.se senast den 28 februari 2018.
LÄS MER HÄR

KUNDANPASSADE KONCEPT

Det som är helt rätt för ett företag är helt fel för något annat. Att anpassa konceptet
efter verksamheten är helt avgörande för en effektiv hållbarhet. Därför anpassar vi innehållet i utbildningsinsatserna utifrån verksamheten samt uppdragets mål och syfte. Detta skapar en hållbar utveckling ”på riktigt”.

BILDTERAPI - en framgångsrik metod enligt Sahlgrenska

”Gör en bild av hur du har det just i dag, löd första övningen i bildterapin. Efter tio behandlingar hade patienterna med svår eller medelsvår depression blivit bättre än de i kontrollgruppen, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.”

Länk till hela artikeln här

Kontakta oss

Välkommen till Ugil Konsult AB