035 17 15 80 info@ugil.se

Välkommen till Ugil Konsult AB

Vi har 30 års erfarenhet av kompetensutvecklande ledarskap, personlig utveckling och konflikthantering.
”Vår vision är arbetsplatser där ledare och medarbetare engagerar sig, tar ansvar och växer med uppgiften”.  

Vår nya kurs MEDLEDARSKAP I PRAKTIKEN riktar sig till engagerade medarbetare, hjälper dem att lyfta blicken och därmed kunna verka fullt ut i samarbetet med chefer och ledare. Kursen tillvaratar outnyttjad kompetens hos medarbetare och på så sätt uppgraderas de till mer kunniga medledare. Medarbetare kan med vår hjälp utbildas till medledare som kommer göra betydligt mer än vad som normalt krävs. Och det handlar inte om att göra fler saker utan att börja göra rätt saker!

Deltagarantal: 14-20 st samt fyra handledare. Deltagarna kan komma från samma företag.
Tidsomfattning: 4 dagar, genomförs som endagars- eller tvådagarskurser.
Pris: 9500 kr (ex. moms) per deltagare. Dokumentation ingår. Ev. reskostnader och logi tillkommer. Referenser finns.
För anmälan eller frågor klicka här.

 

NY LITEN HANDBOK!

När du läst bokens sista sida börjar ett nytt kapitel…

Vad skulle hända om medarbetarna blev bättre på att stötta sina chefer, minska deras stress och underlätta för dem att tänka klart och fatta bättre beslut? Svaret är enkelt. Alla skulle tjäna på detta.
Bli en Medledare är den lilla smidiga handboken som visar hur detta går till. 

Smakprov här!
Beställa boken. Klicka här.
PRESSMEDDELANDE

 

Kundanpassade koncept

Det som är helt rätt för ett företag är helt fel för något annat. Att anpassa konceptet efter verksamheten är helt avgörande för en effektiv hållbarhet. Därför anpassar vi innehållet i utbildningsinsatserna utifrån verksamheten samt uppdragets mål och syfte. Detta skapar en hållbar utveckling ”på riktigt”.

Samarbetsutveckling

Människors förmåga till samarbete utgör själva grunden för utveckling, effektivitet och lönsamhet i samhället, organisationer och företag. Människan har alla förutsättningar för att utveckla ett bra samarbete men det krävs en hel del träning för att denna egenskap skall utvecklas fullt ut. Vi vet att framgångsrika idrottslag tränar oavbrutet men vi tänker kanske inte på att även ett bra team eller arbetslag behöver utvecklas genom träning.

 

Kontakta oss

Välkommen till Ugil Konsult AB