035 17 15 80 info@ugil.se

LEDARSKAPS"TRENDENSER"

Under tio år har omvärlden förändrats, synen på chefernas uppgifter har utvecklats och det som verkade ”tokskap” i går kan vara ”klokskap” i dag. Utvecklingen kan liknas vid en spiralfjäder…

INSPIRATIONSDAG!

Bildterapi och mindfulness, bara klyschor eller fungerar det i vardagen? Varför inte besöka vår workshop under en givande inspirationsdag i Halmstad och testa?

VÄXTHUSET 2.0

Växthuset år vårt mest kompletta ledarskapsprogram. Växthuset riktar sig till befintliga eller blivande mellanchefer eller högre som behöver ”uppgradera” sin ledarskapsförmåga. Programmet omfattar fem tvådagarsmoduler under ca ett år. Dessutom ingår fem dagars personlig utveckling i internatform. Programmet genomförs med ett begränsat antal deltagare från flera olika företag och organisationer.

Medledarskap i praktiken

Medledarskap i praktiken riktar sig till engagerade medarbetare, handläggare, specialister och projektledare eller andra som har potential att vidareutvecklas. Medledarskap är inte en befattning utan ett stödjande förhållningssätt. Kursen genomförs under fyra dagar utspritt under ca sex månader.

BILDTERAPI

Urtidens kommunikation är även nutidens…
Bildskapandet är en kreativ kommunikations process som sker genom bildens eget specifika språk och symboluttryck. Det ordlösa får form, blir till ord och får sin berättelse genom detta kommunikativa sätt, som sker genom det kreativa och lekfulla. Att förmedla en bild handlar inte om att kunna rita, det handlar om att kunna uttrycka sig i färg och form och det kan se ut hur som helst
SE FILKMKLIPP HÄR
LÄS OM HUR SAHLGRENSKA ANVÄNDER BILDTERAPI

KUNDANPASSADE KONCEPT

Det som är helt rätt för ett företag är helt fel för något annat. Att anpassa konceptet efter verksamheten är helt avgörande för en effektiv hållbarhet. Därför anpassar vi innehållet i utbildningsinsatserna utifrån verksamheten samt uppdragets mål och syfte. Detta skapar en hållbar utveckling ”på riktigt”.

UGIL COACHANDE LEDARSKAP

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. UGIL-kursen skräddarsys efter beställarens och deltagarens behov. Denna kurs är lämplig både för kollegor från samma företag och för en främlingsgrupp.

NYBLIVEN UL-HANDLEDARE

Kontakta oss

Välkommen till Ugil Konsult AB