035 17 15 80 info@ugil.se

Välkommen till Ugil Konsult AB

Vi har 30 års erfarenhet av kompetensutvecklande ledarskap, personlig utveckling och konflikthantering. Vår vision är arbetsplatser där ledare och medarbetare engagerar sig, tar ansvar och växer med uppgiften.  

BILDTERAPI - FRAMGÅNGSRIK METOD ENLIGT SAHLGRENSKA

”Gör en bild av hur du har det just i dag, löd första övningen i bildterapin. Efter tio behandlingar hade patienterna med svår eller medelsvår depression blivit bättre än de i kontrollgruppen, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.”

Länk till hela artikeln här

KUNDANPASSADE KONCEPT

Det som är helt rätt för ett företag är helt fel för något annat. Att anpassa konceptet efter verksamheten är helt avgörande för en effektiv hållbarhet. Därför anpassar vi innehållet i utbildningsinsatserna utifrån verksamheten samt uppdragets mål och syfte. Detta skapar en hållbar utveckling ”på riktigt”.

Kontakta oss

Välkommen till Ugil Konsult AB