035 17 15 80 info@ugil.se

Välkommen till Ugil Konsult AB

Vi har 25 års erfarenhet och verkar inom en mängd områden. Vi bidrar till kompetensutvecklande ledarskap, personlig utveckling samt mycket annat. ”Vår vision är arbetsplatser där ledare och medarbetare engagerar sig, tar ansvar och växer med uppgiften”.  

Aktuellt

INBJUDAN TILL VÄXTHUSET 2017
Växthuset 2017 är en kurs i personlig utveckling och ledarskap för chefer, blivande chefer, projektledare etc. Växthuset 2017 är lika värdefull för nya som för erfarna chefer. Växthuset 2017 inriktar sig på att undersöka och utveckla invanda tankemönster, handlingsmönster och referensramar och vid behov tänka och handla på nya sätt. I kursen ingår en veckas personlig utveckling på Kreta.

Kundanpassade koncept

Det som är helt rätt för ett företag är helt fel för något annat. Att anpassa konceptet efter verksamheten är helt avgörande för en effektiv hållbarhet. Därför anpassar vi innehållet i utbildningsinsatserna utifrån verksamheten samt uppdragets mål och syfte. Detta skapar en hållbar utveckling ”på riktigt”.

Samarbetsutveckling

Människors förmåga till samarbete utgör själva grunden för utveckling, effektivitet och lönsamhet i samhället, organisationer och företag. Människan har alla förutsättningar för att utveckla ett bra samarbete men det krävs en hel del träning för att denna egenskap skall utvecklas fullt ut. Vi vet att framgångsrika idrottslag tränar oavbrutet men vi tänker kanske inte på att även ett bra team eller arbetslag behöver utvecklas genom träning.

 

Kontakta oss

Välkommen till Ugil Konsult AB