035 17 15 80 info@ugil.se

Medarbetare eller motarbetare – ny bok

Många svenska arbetsplatser präglas i dag av klagomål, konflikter och missnöje i olika former. Ja, man kan till och med tala om ett missnöjesklimat. Detta kan vara ett fenomen som drabbar såväl medarbetare som chefer och ibland hela organisationer. Alldeles för mycket tid, kraft och energi läggs på att klaga över brister och fel, istället för att försöka komma till rätta med problemen.
Denna bok är den första som på allvar tar itu med detta fenomen.
Levande exempel gör det lätt att känna igen sig och de tips och råd som ges i boken bygger på författarnas mångåriga erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar vid olika typer av arbetsplatser.
Det är en lärorik bok för dig som har upplevt missnöjesklimat på nära håll, men det är också en inspirerande bok för dig som vill förhindra att missnöje någonsin uppstår.
Beställ boken HÄR.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 21
302 65 Halmstad
Tel: 035 17 15 80 | Fax: 035 17 15 88
info@ugil.se | ugil.se