035 17 15 80 info@ugil.se

Medarbetare eller motarbetade

Samarbete, i olika former, ställer krav på individen och gruppen som många inte är medvetna om. Samarbete ökar egentligen risken för konflikter. Ju mer vi samarbetar desto mer träder våra olikheter fram.
Genom att bli medveten om vilka hinder och möjligheter det finns och vad de innebär för individen, kan man komma långt i utvecklingen av samarbetsförmågan. Att bygga upp en riktigt bra arbetsplats som bl a kännetecknas av att man vågar säga vad man tänker och göra det man säger, kan ibland vara svårt och därför hoppas vi du kan få hjälp på vägen med denna film.
Om olikhet och mångfald istället för likhet och enfald. Olika människor ser ofta helt olika saker i samma händelse vilket är grunden till sju av tio konflikter. Tänk på att det finns inga felaktiga tolkningar eller uppfattningar – endast olika – och det gäller att föra fram dessa för att kunna ta tillvara på de insikter och nya idéer de kan ge.
Utbildningsfilmen handlar bl a om vad man skall tänka på när man utvecklar ett bra lagarbete eller när man skall hantera förändringar på arbetsplatsen, i ledningsgruppen eller i föreningen etc.

Med utbildningsfilmen följer en kort instruktion för att underlätta användandet.
Under 66 minuter belyser Lennart följande ämnen:
• Manlikt & Kvinnolikt
• Delaktighet & Teamkänsla
• Konflikthantering
• Förtroendekapital
• Kompetensutvecklande ledarskap
• Självkänsla
• Beslutshantering

Pris 450:- (inkl. moms).
Utbildningsfilm 66 min med kort handledning.
Beställ filmen HÄR.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 21
302 65 Halmstad
Tel: 035 17 15 80 | Fax: 035 17 15 88
info@ugil.se | ugil.se