035 17 15 80 info@ugil.se

Vår nya kurs MEDLEDARSKAP I PRAKTIKEN riktar sig till engagerade medarbetare, hjälper dem att lyfta blicken och därmed kunna verka fullt ut i samarbetet med chefer och ledare. Kursen tillvaratar outnyttjad kompetens hos medarbetare och på så sätt uppgraderas de till mer kunniga medledare. Medarbetare kan med vår hjälp utbildas till medledare som kommer göra betydligt mer än vad som normalt krävs. Och det handlar inte om att göra fler saker utan att börja göra rätt saker!

Deltagarantal: 14-20 st samt fyra handledare. Deltagarna kan komma från samma företag.
Tidsomfattning: 4 dagar, genomförs som endagars- eller tvådagarskurser.
Pris: 9500 kr (ex. moms) per deltagare. Dokumentation ingår. Ev. reskostnader och logi tillkommer. Referenser finns.
För anmälan eller frågor klicka här