035 17 15 80 info@ugil.se

Så hanterar du besvärliga personer!

Vad är det som gör att en människa uppfattas som besvärlig – vad ligger bakom?
Vad är det som gör att situationer blir obehagliga och besvärliga?
Föreläsningen ”Så hanterar du besvärliga personer”lär dig att hantera spända
situationer och förebygga konflikter så att du lättare kan förhindra
eskalerande interna problem, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.
Genom att lära dig samarbeta med olika sorters människor kan en bättre
samarbetskultur växa fram.

Ort och datum höst/vinter 2017
Stockholm 9 november och 6 december
Västerås 5 oktober
Linköping 18 oktober
Göteborg 14 november
Malmö 22 november
Umeå 30 november

 

 

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 21
302 65 Halmstad
Tel: 035 17 15 80 | Fax: 035 17 15 88
info@ugil.se | ugil.se