035 17 15 80 info@ugil.se
Lennart Lindén

Lennart Lindén

Föreläsare och handledare

Lennart är sedan många år tillbaka en av landets mest anlitade föreläsare. Föreläser ofta inför stora grupper eller hela arbetsplatser. Han har arbetat med konflikter i de mest skilda miljöer bl a som FN-observatör och i krigets Bosnien. Läs mer om Lennart Lindén här.
Mobil: 0705 95 39 39, e-post: lennart@ugil.se

Patrik Lindén

Patrik Lindén

Handledare

Patrik är idag UL-, UGL- och SDI-handledare nivå 1 och 2. Certifierad i ollika personlighetsanalyser. Arbetar med utveckling av arbetslag och individuell coaching. Certifierad affärscoach. Erfarenheter: trupputbildare i försvarsmakten, egen företagare samt rekrytering och uthyrning av tjänstemän.
Mobil: 0705 71 00 11, e-post: patrik@ugil.se

Ylva Lindén

Ylva Lindén

Handledare

Ylva är ledarskapsutbildad i försvaret och har en fil. kand. i arbets- och organisationspsykologi samt magisterexamen i bildterapi. Arbetar med utveckling av ledningsgrupper och arbetslag, handledning av chefer och individuell coaching samt bildterapi.
Mobil: 0705 46 20 80, e-post: ylva@ugil.se

Petra Karlsson

Petra Karlsson

Administratör

Petra är vår administratör.
Mobil: 0702 18 72 20, e-post: petra@ugil.se

Åsa Lindén

Åsa Lindén

Handledare

Åsa har fil.kand. i sociologi, är certifierad UGL- och SDI handledare nivå 1 och 2. Certifierad i olika personlighetsanalyser. Arbetar med utveckling av arbetslag, individuell coaching samt handledning. Certifierad affärscoach. Flerårig bakgrund inom marknad, ekonomi och försäljning. Är under utbildning till terapeut inom psykoterapi steg 1, inriktning bild.
Mobil: 0706 84 26 18, e-post: asa@ugil.se