0705 71 00 11 info@ugil.se

Kreativa olikheter

Kreol-DVD – I en del grupper eftersträvas likhet, men vem skulle komma på tanken att sätta ihop ett helt lag med bara målvakter!
Hur överbryggar man olikheter i hemmet och på arbetsplatsen? Lennart beskriver med bl a exempel från Försvarets KREOL-program hur vi kan hantera olika kulturkrockar. Inte bara manligt/kvinnligt utan alla slags olikheter som t ex äldre/yngre, tekniker/humanister etc.

Om manligt och kvinnligt eller kulturella olikheter
Kulturell kompetens kan beskrivas som förmågan att förstå och samarbeta effektivt med människor som är helt olika mig själv. Ju mer man samarbetar med varandra desto mer träder våra olikheter fram, då krävs att vi har ”kulturell kompetens”.
Utbildningsfilmen innehåller många exempel från vardagen som du lätt kan ta till dig men kanske inte tänkt på förut.

Acceptans för olikhet
Man brukar säga att chefer som inte kan hantera olikhet kan liknas vid en pianist som enbart kan spela på de vita tangenterna. Syftet med denna video är att öka förståelse och acceptans för olikhet.
Genom att arbeta för detta skapar man en miljö som minimerar antalet onödiga konflikter, skapar ett effektivare samarbete samt att öka trivsel och produktivitet.

Kulturkrocksanalys
I filmen ingår en 10 minuter lång beskrivning om hur man leder och genomför en kulturkrocksanalys.
Med utbildningsfilmen följer en kort instruktion för att underlätta användandet.
Under 73 minuter går Lennart igenom följande ämnen:
• Referensramar
• Kreativa olikheter
• Vinst eller förlust
• Kulturkrocksanalys

Pris 450:- (inkl. moms).
Utbildningsfilm 73 min med kort handledning.
Beställ filmen HÄR.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se