035 17 15 80 info@ugil.se

Kurser

Klicka nedan på den kurs du är intresserad av. Där hittar du datum, ort och övrig information. Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över något 035 17 15 80.

Personlig Utveckling (PU)

Fler och fler organisationer har insett betydelsen av medarbetare som utvecklar sina egna resurser.
PU riktar sig till dig som vill gå vidare yrkesmässigt eller privat genom att arbeta med dig själv inifrån och ut. Syftet är att ta vara på dina styrkor, finna dina dolda resurser och utveckla nya beteenden i olika situationer. Små förändringar kan göra stora skillnader i livskvalitet. Alla människor har en självbild. En viktig sak med självbilden är att förstå hur den än ser ut så är det ett eget val. En annan viktig sak att undersöka är att självbilden stämmer överens med omgivningens bild. Annars kan vi inte fungera effektivt. Stämmer dessutom självbilden överens med hur vi vill bli uppfattade blir vårt samspel mycket lättare. Det övergripande målet är att nå en fördjupad självkännedom samt att utveckla förmågan att kunna leda dig själv.
Läs mer
Anmäl dig

UGIL - Coachande ledarskap (UGIL)

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiskt användbara ”verktyg” att använda på sin arbetsplats. UGIL-kursen skräddarsys efter beställarens och deltagarnas behov. Därmed uppnås större flexibilitet att följa gruppens utveckling och möta upp med behovsanpassat innehåll. Denna kurs är lämplig både för kollegor från samma företag och för en främlingsgrupp. Med deltagare från samma företag så kan gruppdynamiska skeenden bli erfarenheter som kan återföras till arbetsplatsen.
Läs mer
Anmäl dig

UGL

Ort och datum för UGL-kurser 2018:

Stockholm: vecka  35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Halmstad:   vecka  38, 47
Göteborg:   vecka  45, 49
Sundsvall:   vecka 40, 49
Växjö:         vecka  42, 48

Läs mer
Anmäl dig här

 

VÄXTHUSET 2.0

VÄXTHUSET 2.0 är ett genomgripande ledarskapsprogram för mellanchefer och högre chefer där deltagarna kommer från näringslivet och från olika kommuner. Syftet med programmet är att utveckla sin förmåga att leda andra, leda sig själv och att låta sig ledas för att bli mer effektiv i både sitt chefskap och sitt ledarskap.

Läs mer
Anmäl dig här

 

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 21
302 65 Halmstad
Tel: 035 17 15 80 | Fax: 035 17 15 88
info@ugil.se | ugil.se