0705 71 00 11 info@ugil.se

Så hanterar du besvärliga personer!

Vad är det som gör att en människa uppfattas som besvärlig – vad ligger bakom? Vad är det som gör att situationer blir obehagliga och besvärliga? Föreläsningen ”Så hanterar du besvärliga personer”lär dig att hantera spända situationer och förebygga konflikter så att du lättare kan förhindra eskalerande interna problem, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Genom att lära dig samarbeta med olika sorters människor kan en bättre samarbetskultur växa fram. Vill du boka Lennart Lindén, kontakta oss:  info@ugil.se    

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se