0705 71 00 11 info@ugil.se
Patrik Lindén

Patrik Lindén

Process- och ledarskapshandledare

Patrik har arbetat som fältsäljare, rekrytering samt varit egen företagare. Licenserad UGL, UL, IL, HUL, SDI 2.0, Lead Forward handledare och coach i Emotionell Intelligens. Handleder utveckling av ledningsgrupp, arbetslag och chefstöd. Certifierad affärscoach. Har erfarenhet av uppdrag inom Försvarsmakten, kommun, region och privat sektor.

Mobil: 0705 71 00 11
E-post: patrik@ugil.se

Ylva Lindén

Ylva Lindén

Terapeut, coach, handledare och grundare

Ylva är ledarskapsutbildad i försvaret, har en fil. kand. i arbets- och organisationspsykologi,  har en fil. mag. i bildterapi samt är auktoriserad bildterapeut SRBt. Arbetar som ledarskapscoach och terapeut i psykosyntesterapi samt bildterapi.

Mobil: 0705 46 20 80
E-post: ylva@ugil.se

Åsa Lindén

Åsa Lindén

Handledare

Åsa har tidigare arbetat med inköp och försäljning. Fil.kand. i sociologi, certifierad UL-, UGL- och SDI-handledare. Arbetar med utveckling av arbetslag, individuell coaching/terapi samt handledning. Certifierad affärscoach och har psykoterapikompetens steg 1 med inriktning bildterapi.

Mobil: 0706 84 26 18
E-post: asa@ugil.se

Lennart Lindén

Lennart Lindén

Grundare

Lennart är sedan många år tillbaka en mycket anlitad föreläsare. Han har arbetat med konflikter i de mest skilda miljöer bl.a. inom olika internationella fredsbevarande uppdrag. Läs mer om Lennart Lindén här.

 Mobil: 0705 95 39 39
E-post: lennart@ugil.se