0705 71 00 11 info@ugil.se
Lennart Lindén

Lennart Lindén

Mentor, senior rådgivare

Lennart är sedan många år tillbaka en mycket anlitad föreläsare. Han har arbetat med konflikter i de mest skilda miljöer bl.a. inom olika internationella fredsbevarande uppdrag. Läs mer om Lennart Lindén här.

 Mobil: 0705 95 39 39
E-post: lennart@ugil.se

Ylva Lindén

Ylva Lindén

Handledare

Ylva är ledarskapsutbildad i försvaret, har en fil. kand. i arbets- och organisationspsykologi,  har en fil. mag. i bildterapi samt är auktoriserad bildterapeut SRBt. Arbetar som ledarskapscoach och terapeut i psykosyntesterapi samt bildterapi.

Mobil: 0705 46 20 80
E-post: ylva@ugil.se

Åsa Lindén

Åsa Lindén

Handledare

Åsa har tidigare arbetat med inköp och försäljning. Fil.kand. i sociologi, certifierad UL-, UGL- och SDI-handledare. Arbetar med utveckling av arbetslag, individuell coaching/terapi samt handledning. Certifierad affärscoach och har psykoterapikompetens steg 1 med inriktning bildterapi.

Mobil: 0706 84 26 18
E-post: asa@ugil.se

Patrik Lindén

Patrik Lindén

Process- och ledarskapshandledare

Patrik har arbetat som fältsäljare, rekrytering samt varit egen företagare. Licenserad UL, UGL, HUL och SDI 2.0 handledare. Handleder utveckling av ledningsgrupp, arbetslag och chefstöd. Certifierad affärscoach. Har erfarenhet av uppdrag inom Försvarsmakten, kommun, region och privat sektor.

Mobil: 0705 71 00 11
E-post: patrik@ugil.se