0705 71 00 11 info@ugil.se
Lennart Lindén

Lennart Lindén

Föreläsare och handledare

Lennart är sedan många år tillbaka en mycket anlitad föreläsare. Han har arbetat med konflikter i de mest skilda miljöer bl.a. inom olika internationella fredsbevarande uppdrag. Arbetar nu med ledarskap- och arbetsutveckling. Läs mer om Lennart Lindén här.

 Mobil: 0705 95 39 39
E-post: lennart@ugil.se

Ylva Lindén

Ylva Lindén

Handledare

Ylva är ledarskapsutbildad i försvaret, fil. kand. i arbets- och organisationspsykologi,  fil. mag. i bildterapi. Jobbar med arbetslagsutveckling, individuell coaching och bild- och psykosyntesterapi.

Mobil: 0705 46 20 80
E-post: ylva@ugil.se

Åsa Lindén

Åsa Lindén

Handledare

Åsa har tidigare arbetat med inköp och försäljning. Fil.kand. i sociologi, certifierad UL-, UGL- och SDI-handledare. Arbetar med utveckling av arbetslag, individuell coaching/terapi samt handledning. Certifierad affärscoach och har psykoterapikompetens steg 1 med inriktning bildterapi.

Mobil: 0706 84 26 18
E-post: asa@ugil.se

Patrik Lindén

Patrik Lindén

Handledare

Patrik har arbetat som fältsäljare, rekrytering samt varit egen företagare. UL- UGL- och SDI-handledare. Arbetar med utveckling av arbetslag och individuell coaching. Certifierad affärscoach.

Mobil: 0705 71 00 11
E-post: patrik@ugil.se