0705 71 00 11 info@ugil.se

 

Ett genomgripande ledarskapsprogram för mellanchefer och högre chefer. 
Syftet med Växthuset är att utveckla sin förmåga att leda andra, leda sig själv
och att låta sig ledas för att bli mer effektiv i både sitt
chefskap och sitt ledarskap.

Metod och lärprocess bygger på ett kombinerat forsknings- och erfarenhetsbaserat förhållningssätt till kunskap, som utgår från individens och organisationens utmaningar. Programmet genomförs med teorier, övningar och erfarenhetsutbyten. Under kursens gång provar deltagarna sina nyvunna kunskaper och färdigheter på sina arbetsplatser.

Urval av kursens innehåll:
Utvecklande ledarskap
Rak och klar kommunikation
Motivationsfaktorer
Likabehandling
Självtro
Hur man vänder ett missnöjesklimat
Stresshantering
Gruppdynamik

Kursens omfattning: fem tillfällen + en vecka
Datum: 11-12 september, 9-10 oktober, 11-12 december, 15-16 januari -2019 och 5-6 mars -2019
(Vecka 45 Personlig Utveckling Gullbrannagården, Halmstad)
Plats: Stockholmsområdet
Pris: 75.500 kr ex. moms (dokumentation och helpension under PU-veckan på
Gullbrannagården ingår)
Handledare: Ylva Lindén, Åsa Lindén, Patrik Lindén och Lennart Lindén