035 17 15 80 info@ugil.se

Individutveckling

Att lära känna sig själv är att lära känna andra!
För att kunna hantera tillvaron på ett bra sätt krävs ständig utveckling, inte minst personlig utveckling. Personlig utveckling innebär insikt om hur du reagerar samt hur andra uppfattar dig. Det handlar även om förmågan att vid behov kunna förändras. Alla lär inte av sina misstag utan går på i samma hjulspår och bibehåller samma vanor månad efter månad och år efter år.

Terapi

Terapi

Läs om de olika terapiformerna här.
För mer information, kontakta oss här.

Personlig Utveckling

Personlig utveckling innebär insikten om hur du reagerar i olika situationer, hur andra uppfattar dig och hur du beskriver vad du tycker och tänker. Det handlar även om att vilja och ha förutsättningarna för att förändras. Steg ett är att våga betrakta sig själv ”från utsidan” för att skapa de första förutsättningarna för att utveckla sig själv. Att ställa sig frågan: ”Hur upplevs jag av andra i min omgivning?”är ett bra alternativ. Steg två är att göra något åt det du inte är nöjd med. Det kan vara gamla vanor eller försvarsbeteenden som stöter bort andra människor eller som gör dig till offer eller att du blir otydlig.
Personlig utveckling handlar om att du ska lära sig av sina misstag och sina framgångar. Det handlar om att reflektera. Det handlar om att våga vara stolt över den du är.
För att vet mer, kontakta oss här.

 

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 21
302 65 Halmstad
Tel: 035 17 15 80 | Fax: 035 17 15 88
info@ugil.se | ugil.se